وکیل افترا
بازدید : 37 | چهارشنبه 29 مرداد 1399 - 14:28
ataaa434
ارسالی ها : 4
عضویت : 29 /5 /1399

جرم توهین و افترا چیست؟


انسان ها همیشه برای خود و شأن و منزلتشان در جامعه
ارزش زیادی قائل بوده اند و هیچ گاه بی احترامی یا عملی که باعث پایین آمدن شأن و منزلتشان
باشد را قبول دار نبوده اند و همیشه به دنبال راه های مختلفی برای جبران و حتی پیگیری
قانونی بوده اند که بدین منظور مرجع قضائی وظیفه ی برخورد با این موضوع را برعهده گرفت
و در قانون مجازات اسلامی این رفتار جرم تلقی می شود برای جبران هر گونه توهین و افترایی
در جامعه مجازاتی در نظر گرفت است تا همیشه بین افراد جامعه احترام وجود داشته باشد.


تعریف افترا


طبق تعریف وکیل افترا در اصفهان ، افترا در لغت به معنی
تهمت ، دروغ ، غیبت ، فریه و کذب است در اصطلاح حقوقی افترا به معنی انتساب یا انتشار
صریح نمودن نمودن یک عمل مجرمانه به دیگری با قصد سوء ، به شرط آنکه در دادگاه ثابت
نشود ، مثل اینکه شخصی ، شخص دیگر را دزد بخواند ولی دزدی شخص در دادگاه اثبات نشود .


ارکان جرم افتراء


جرم افترا مانند تمام جرایم در قانون مجازات اسلامی
از سه رکن قانونی ، مادی و معنوی تشکیل شده است . برای اینکه عنوانی جرم شناخته شود
و برای آن مجازات در نظر گرفته شود باید دارای این سه رکن باشد .


رکن قانونی جرم افترا


برای جرم شناختن موضوعی در ابتدا باید آن در قانون
جرم شناخته شود سپس برای آن مجازات تعیین شود . در قانون مجازات اسلامی در مواد ۶۹۷ ،۶۹۸ ، ۶۹۹، ۷۰۰ به توضیح
جرم افترا و تعیین مجازات آن پرداخته شده است .


رکن مادی جرم افترا


طبق ماده ۶۹۷ (بخش تعزیرات) قانون مجازات اسلامی برای
تحقق جرم افترا وجود سه شرط لازم است ؛ انتساب جرم به دیگری ، صراحت انتساب ، ناتوانی
مفتری از اثبات صحت اِسناد .


انتساب جرم به دیگری


در ماده ۶۹۷ قانون
مجازات اسلامی آمده است هرکس به وسیله اوراق چاپی یا هر وسیله دیگری امری را صریحاً
به دیگری نسبت دهد مجرم محسوب می شود . در این جرم حتماً باید عمل انتساب جرم به دیگری
وجود داشته باشد .


صراحت انتساب


در ماده ۶۹۷ قانون
مجازات اسلامی آمده است ، فردی جرمی را به دیگری صریحاً نسبت دهد . بدین معنی ایست
که مرتکب به طور صریح بگوید فلانی دزدی کرده یا مرتکب زنا شده است و به کاربردن کلمات
و واژه های عامیانه کافی نیست که در اینصورت موجب تحقق جرم توهین می شود .


انتشار جرم به دیگری


مطابق ماده ی ۶۹۷ قانون
مجازات اسلامی انتشار انتساب مجرمانه به دیگری به شرط عدم اثبات نیز جرم انگاری شده
است و در زمره ی افتراء قرار گرفته است.


ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد


طبق گفته ی بهترین وکیل افترا در اصفهان ، در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی آمده است در صورتی
جرم افترا محقق می شود که مرتکب پس از انتساب جرمی به دیگری به صورت صریح نتواند آن
جرم را به اثبات برساند لذا در مواردی که فرد انتساب مجرمانه ای به دیگری بدهد ولیکن
نتواند صحت آن را ثابت نماید این مهم نیز در زمره ی ادله ی اثباتی جرم افتراء علیه
وی قابلیت اجرا دارد.


رکن روانی جرم افتراء


رکن روانی جرم افترا سوء نیت است بنابراین مفتری
باید با علم به اینکه آنچه می نویسد یا می گوید دروغ است اقدام به انتساب صریح نماید
. در نتیجه اگر کسی بدون آگاهی دست به چنین اقدامی بزند عمل وی را نمی توان جرم تلقی
کرد که البته این امر نیاز به اثبات در دادگاه دارد. ( مثل کسی که به یک زبان خاصی
تسلط نداشته است و دست به چنین اقدامی می زند.) بدیهی است سوء نیت مجرمانه از ارکان
اساسی شکل گیری هر جرمی است و در صورتی که احراز گردد شخص فاقد سوء نیت بوده اساساً
عنصر معنوی ( روانی) جرم محقق نمی گردد لذا بررسی این مهم نقش اساسی در انتساب جرم
و تحقق آن دارد .


انواع جرم افترا


افترا می توان به دو نوع جرم افترای قولی و افترای
فعلی ( عملی ) تقسیم کرد :


افترای قولی


افترای قولی، به معنی نسبت دادن جرمی به دیگران
به صورت لفظی یا از طریق رسانه ها یا به وسیله اوراق چاپی ، نامه ، شکوائیه ، مراسلات
، عرایض ، گزارش ، نقل قول یا نطق کردن در مجامع است.


افترای فعلی (عملی)


افترای فعلی ، زمانی صورت می گیرد که مفتری ( کسی
که جرم افترا را انجام می دهد) به هدف متهم کردن افراد ، آلات و ادوات جرم یا اشیائی
را که پیدا شدن آن در ید دیگری موجب اتهامش می گردد به صورت عمد و بدون اطلاع آن فرد
در منزل ، جیب یا محل کار شخص قرار دهد ، به صورتی که وجود آن آلات و ادوات موجبات
تعقیب جزایی فرد را فراهم کند . که در این خصوص پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام
برائت قطعی آن فرد امکان شکایت از باب این فعل مجرمانه وجود دارد .


انواع مجازات جرم افتراء


مجازات حبس ازیک ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق


هرگاه کسی به وسیله ی اوراق چاپی یا خطی یا با درج
در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگری به کسی امری را صریحاً
نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که توسط قانون آن امر جرم به حساب آید و نتواند صحت
آن اِسناد را اثبات نماید به جز مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا
(۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آن ها حسب مورد محکوم می شود که این همانطور که اشاره
شد از مصادیق افترای قولی است .


مجازات حبس از دوماه تا دوسال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق


هر گاه کسی به قصد ضرر زدن به غیر یا تشویش اذهان
عمومی یا مقامات رسمی به وسیله ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا
توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا
با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی
یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از
انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان
، باید به حبس از دوماه تا دوسال و یا به ۷۴ ضربه شلاق محکوم
شود . نکته ای که در این خصوص ماده ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی
بدان اشاره دارد این است که برای تحقق افترا لزوماً نبایست ضرر مادی یا معنوی به فرد
وارد شود و ممکن است عمل مجرمانه موجب ورود ضرر نگردد که باز هم جرم است .


مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق


هر گاه کسی عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری
آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر باعث اتهام او می گردد
بدون اطلاع از آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد
یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب
گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از
شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. که این مجازات به صراحت در ماده ی ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی آورده شده و همان افترای عملی است .


مجازات حبس از یک تا شش ماه


هر گاه کسی با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی
کسی را هجو نماید و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود .


حامد امیری وکیل افترا در اصفهان


موسسه حقوقی حامد امیری به مدیریت حامد امیری وکیل افترا در اصفهان آماده ی ارائه خدمات
مشاوره و پذیرش وکالت شما عزیزان می باشد . حامد امیری وکیل توهین و افتراء در اصفهان با سال ها سابقه و تجربیات کافی در زمینه پرونده های کیفری اعم از افترا
و توهین و هتک حرمت می توان بهترین مشاور و وکیل برای شما در جهت احقاق حق باشد . در
صورت بروز هر گونه مشکل در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری و داشتن هر گونه سوال امکان
چت آنلاین در وب سایت فراهم شده است .


حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری و دانش آموخته
رشته حقوق قضایی به عنوان وکیل خوب کیفری و وکیل افتراء در اصفهان شناخته شده است که
شما عزیزان می توانید از مشاوره های حقوقی ایشان در هر زمینه به صورت تلفنی ، حضوری
و آنلاین بهره ببرید و مشکلات حقوقی خود را در در مسیر موازین قانونی در جهت احقاق
حق هدایت نمایید در صورتی که مواجه با پرونده ی کیفری از نوع افتراء و توهین می باشید
جهت دفاع و اعطای وکالت به وکیل افترا در اصفهان نسبت به تنظیم وقت جلسه
ی مشاوره اقدام نمایید.


منبع : https://hamedamiri.org/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/وب کاربر ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش


برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :